Gedichten

 

 

Naast het schrijven van gedichten ben ik medeblogster bij www.hartgeschreven.nl geweest. Hartgeschreven was een initiatief van Yvonne Alefs, waarbij een tiental bloggers van verschillende geloofsrichtingen en levensovertuigingen, maandelijks schreven we de afgelopen jaren over een onderwerp. Dit onderwerp werd om de beurt gekozen, waarbij vervolgens een ieder zijn of haar visie op het gekozen onderwerp gaf vanuit zijn of haar geloofs- of levensovertuiging. Met deze blog willen we de overeenkomsten in onze gedachten en belevingen aan het licht brengen. Zo een verrijking om hiervan deel te mogen zijn, waarin we naast elkaar kunnen en mogen bestaan, vanuit datgene waar we in geloven. Ik schrijf als levenskunstenares.

Hieronder enkele gedichten die ik heb geschreven voor mezelf.

 Werkelijk voelen.
 Acceptatie van wat is.
 Een reis van zelfontdekking.
 Overgave, vertrouwend op het leven zelf.
 Zoals onze hartslag en adem.
 Iedere moment heeft betekenis, waarde en
 schoonheid. Het terugvinden van mijn natuurlijke
 beweging, in vrijheid, in echtheid,
 is voor mij de reis die ik maak en graag met je deel.
 Elke ervaring als spiegel.
 Wat ik tegenkom als signaal om mij bewust te maken van het onbewuste.
 In beweging en creativiteit vind ik mijn oorspronkelijkheid terug.
 In relatie met anderen word ik mij bewust van wie ik ben.
 Bij mezelf blijven geeft me kracht en rust.
 Leven vanuit echtheid, authentiek zijn.
 Vanuit eigen kracht in verbinding met de ander,
 in kwetsbaarheid en kracht en alles daar tussenin.
 Het betekent leven vanuit mijn hart,                                                                     luisterend naar de stem van mijn ziel,                                                                       welke wordt geuit in mijn lichaam.

———————————————————————————————–

Gevangen onbevangen op weg        

 

Onbevangen onbespoten

volledig potentieel omvattend

word ik in de aarde

gebracht, verwacht

 

Onwetend wat te doen

waaraan ik moest voldoen

ontkiemend volg ik deze weg

die ik ergens gepland afleg

 

Versluierd onbewust

als een gedachte bedacht

overgave aan wat gebeurt

niet langer verscheurd

 

Vorming van verstopte kleuren

als een bloeiend gebeuren

natuurlijk ritmisch onderdeel

van een fleurend kleurrijk geheel

 

Verrassend schematisch groeiend

als een bloem, boom, atoom of diamant

van onschatbare waarde

onzichtbaar briljant

 

Onaanwijsbaar onderweg toen en later

regie vertaald in voeding en water

dorstig wensend

te weten wie ik nu ben

 

Elke poging aan het stuur

creëert onnatuurlijke duur

onvoorspelbaar uniek beslist lot

samen één als god

 

Verhulde groeispurten, de vergankelijkheid

dankbaar onthulde ontvankelijkheid

genietend van elk omvangrijk seizoen

leven in het moment en voorbij het maar en toen

 

Zonder bepaalde bestemming

met een duidelijke reden

bedoeld gevoeld

een leven verwarmd en afgekoeld

 

Oneindig voortstuwende zon

veranderende nuances uit de bron

prachtig, krachtig weergegeven

machtig gebracht om te beleven

 

Vredig geaard

zacht geworteld en bedaard

meedeinend in de wind

totdat ik God in mij vind

 

Ik rust gerust in berusting

stralend alleen met elkaar

als een kleurenpracht

die mij lachend opwacht

 

Gezien aanwezig

ongezien al één

mis ik het beeld van de werkelijkheid

verwijderd van het ideaal, de realiteit

 

De schoonheid van een roos

gezocht naar een vrucht

hoog in de lucht, verzuchtend

zucht ik door het misverstand

 

Zacht, sappig en vol schitter

smaakte zoet heel gebroken bitter

als een roos die smacht

een vrucht te zijn in al haar pracht

 

Geduldig open wachtend

word ik op tijd bevrijd

van deze gekleurde bril

een vrucht te moeten zijn

 

Bemin ik alsnog het leven

heb het lief als een spiegel

wanneer ik in daarin kijk

en vrij de waarheid zie.

 

Open en verrast vervolg ik mijn pad

chaos zoals nog niet gehad

tijdelijk 

overgave onvermijdelijk

van hoofd naar hart

rust die verwart

diepe gevoelens onverwacht

die mij balans hebben gebracht.

———————————————————————————————-

In de continue beweging

is er steeds een ontmoeting

In de continue beweging

is er steeds een ontmoeting

bewogen worden

verbinden

wat is verbonden

ontbinden

om vrij mezelf te Zijn

 

woordeloos aangeraakt

tegenkomen

van elkaars woorden

geraakt

zijn nu in dit moment

 

speels leidend

verleidelijk

naar het veld

weerspiegelend

het zintuiglijke spel van bewustwording

 

vluchtige luchtigheid

vluchtend

in diepe verbondenheid

doorgrond

het mijn aardse wezen hier

 

rustige overgave

zuchtend

hervinden van wat is

waarachtig

met aandacht innerlijk aanwezig zijn

 

goddelijk verzonden

onbezonnen

deelname van het leven

bewust

gekozen om het te doorleven

 

samen smelten

veilig

ontdooien van bevroren lagen

dankbaar

mezelf nu warm welkom heten

 

kunstig weergegeven

creatie

herinnering van mijn Ik

vormgegeven

in de ervaring van deze ontmoeting

 

vanuit harmonieuze

orde

het onbestemde wordt benoemd

bestemming

als acceptatie van het mysterie

 

In de continue beweging

is er steeds een ontmoeting.

———————————————————————————————–

Dit gevoel

Niet aan te raken

Niet te beschrijven

In woorden die maken

Dat ik kan uitdrukken

In kleuren

Op een doek

Wat staat te gebeuren

Of in geluiden

In een lied

te vertalen

is dit niet

Vanuit mijn zicht

onmogelijk mijn bezit

Een stroom

Wat mij bericht

intens levensgeluk

stroomt door mij heen

Dankbaar

Verwonderd ben ik één

Met mij, jou en al

Wat is

Aanvaard ik

Dit gevoel als oud gemis.

———————————————————————————————–

Samenzijn

Een fijn

samen zijn

de ruimte en tijd

bereidheid

vragen, luisteren en praten

gelaten

het delen wat we deden

van verleden en heden

maakt dat ik geniet

ook al begrijp ik niet

vanwaar

dankbaar

ontvangen

onbevangen

aanvaarding en overgeven

aan wat is in mijn leven

persoonlijk ontmoeten

hartelijke groeten

tot een volgende moment

die zichzelf herkent

———————————————————————————————–

Het onverwachte

 

Zal ik gaan

Waar kwam ik vandaan?

Niet kunnen weten

Of toch niet vergeten

Onbewust bevlogen

Risico’s worden afgewogen

Stevende ik erop af bevend

Mezelf volledig overgevend

Een onvergetelijk moment

Niet eerder zo gekend

Een flits van herinnering

Die door mij heen ging

Onbewust

Word ik wakker gekust

liefde omringt

warmte doordringt

mijn bestaan

om verder te gaan.

———————————————————————————————–

Leven

 

Het leven

Wordt gegeven

Een golvende beweging

Als ik maar mee ging

Waarin het onvermijdelijke

Als tijdelijke

Even bestaat

En waardevolle lessen achter laat.

———————————————————————————————–

Liefdevol leven

 

Zonder schijn

alleen zijn

zoveel liefde

die heel onverwacht

alles ondersteboven

bracht

onvoorwaardelijke

liefde

daalt langzaam in

geeft het kleur en zin

volle bereidheid

ruimtelijke openheid

gerelateerd aan

de levensbaan

van het mogen zijn

groots en klein

puur

onschuldig zonder muur

ervaren die ik ben

ik beken

momenten van angst

op mijn bangst

onzeker met verdriet

tevens ruimte waarin ik geniet

van geluk, vreugde en rust

ik berust

van hoe intens

een wens

in Gods wegen

bewogen bewegen

ongrijpbaar, niet te bevatten

niet te omvatten

mysterieus

ingenieus

wonderlijk spel

van hemel en hel

in onze beleving

vragend naar zingeving

van dit leven

liefdevol omgeven

door alles wat ons bindt

wat ons ook weer vindt

ontvouwen door de lucht

na een diepe zucht

warm en stil

voel ik het verschil

dankbaar en geraakt

sta ik naakt

————————————————————————————————

Leven

In jouw ogen zie ik de liefde

weerkaatst uit mijn ziel

onverwacht hoe

intens ik in dit leven viel

angsten smolten langzaam dankzij

de warmte van de zon

samensmelting in de ruimte

van de bron

een ongekend diep gevoel

tekent mijn gedachten

vele kleuren

hoe kon ik dit verwachten

ik die jou

als geen ander kent

versta ik jou als eigen woorden

zinnen die jij bent

vormen in vertrouwen

een fundament

om op te bouwen

———————————————————————————————–

Afscheid

 

Zo veel geleden

vanuit het verleden

vermeden heden

 

leren incasseren

verteren, opveren

weren en incarneren

 

Strijd tussen leven

geven, vergeven

momenten beleven

 

Zo veel pijn

nietig en klein

verloor de aarde jou, mijn

 

Emoties onderdrukt

mislukt of gelukt

ik ging gebukt

 

Voor de liefde kiezen

of verliezen

uit angst bevriezen

 

Na overleven, gedreven

streven en overgeven

moest ik mij begeven

 

In de dood, gevangen

verstrikt, verstikt door belangen

een poging jou op te vangen

 

En in het leven, dat is gegeven

gebleven, verweven

overgegeven en opgegeven

 

Bracht de donkere nacht

mij deze kracht, zacht

onverwacht en niet bedacht

 

Een heldere inzicht

het gewicht gericht

op ons licht

 

Vreugde en pijn

zonder schijn

stralend in het zijn

 

Onthecht en verbonden

vrijheid gevonden

ingetogen en opgewonden

 

Geniet ik intens

waarin ik wens

onbevangen te leven zonder grens.