Over Marjolein Adema

 

Mijns inziens draait het leven om bewustwording. Bewustzijnsvergroting met als doel een harmonische verbinding met jezelf te herstellen. Hierdoor manifesteer je ook een harmonieus contact met de huidige werkelijkheid en omgeving. 

Ik geloof dat het leven ons alles geeft welke nodig is om ons te helpen bewust te worden. Ieder moment als mogelijkheid om disharmonie te (h)erkennen. Eens (h)erkent en doorleeft verlost dit ons stap voor stap van de grip die het anders onbewust op ons heeft.

Als voorbeeld: Wanneer je een bal onderwater houdt, wil niet zeggen dat het weg is, sterker nog het kost een hoop energie, kracht en aandacht om het onder water te duwen. En hoe harder en dieper je het weg wilt duwen, hoe groter de druk wordt. Tot het moment dat het je volledig beheerst….

In wat ik aanbied maak je juist contact met datgene wat je voelt en evt. onbewust weg duwt. Het niet willen of kunnen erkennen/accepteren komt voort uit angst en dan gaan onze verdedigingsmechanismes en overlevingmechanismes het overnemen. Wat heel logisch en menselijk is, dus begrip hiervoor is essentieel. Onze angst heeft 2 kanten, die van afwijzing of bescherming van onze identiteit. Beide polen zorgen voor een disbalans.

De ervaringen die ik op mijn pad heb opgedaan en de kwaliteiten die ik heb meegekregen maken dat ik helder kan luisteren naar jouw verhaal, zonder te projecteren.We zijn namelijk allemaal uniek en het is dan ook essentieel voor mij dat ik jou zie en hoor. Daar begint eigenlijk het proces al, we zijn zo gewend om onszelf te vergelijken met anderen of de mening van anderen voorrang gegeven. Dit heeft gezorgd voor heel veel conditioneringen die ons weghouden bij wie we zelf zijn. Door hierover te praten wordt zichtbaar wat er speelt en daar gaan we dan mee aan de slag. Dankbaar dat ik na een lang proces van ontwikkeling nu mijn sensitiviteit kan en mag inzetten om anderen hierbij te helpen. Ik zal volledig aanwezig, liefdevol en scherp, zorgvuldig om gaan met een ieders kwetsbaarheid en niet schromen ook die van mezelf te laten zien. Op een ontspannen en onbevangen gepaste wijze benader ik belangstellend jouw proces. Gedurende de massage, of de Access Consiousness behandelingen is dit woordeloos en gebeurd het in de aanraking en met coaching/healing en intuïtief schilderen gaan we het gesprek aan en maken we gebruik van systemisch werk en met de kunst is dit door de beleving die je wel of niet ervaart.

De werkelijkheid leven door te doorleven.